Po akceptacji wstępnych ustaleń, następuje profesjonalny pomiar pomieszczenia, które będzie meblowane. Taki pomiar wiąże się z opłatą, która jednak będzie później odliczona od końcowej ceny mebli. Jak wspomniane zostało wcześniej, można od razu przejść do tego etapu, pomijając poprzednie.